Kérdése van? Hívjon minket! +36-20/407-3213

Masánszki alma - Konténeres

Telefonos ügyfélszolgálatÜgyfélszolgálat: +36-20/586-9493

Fája fiatal korában lassú növésű, de rendkívül edzett természetű. Termőre csak későn fordul, de aztán rendkivűli termékenységével kárpótol várakozásunkért. Termése kicsiny vagy középnagy. Héja finom, sima, fénylő, kezdetben zöldes fehér, értével aranysárga – napos oldalán ragyogó pirossal mosott, de árnyékban nőtt példányai többnyire nélkülöznek minden pirosságot. Húsa fehér vagy sárgásfehér, finom, tömött, roppanó – leve elegendő cukros, finoman borizü, kellemes fűszeres zamatú.

Érés/ fogyasztási idő: novembertől tavaszig

Termékenyülés: nagyon jó

Termőképesség: későn fordul termőre, bőven

Felhasználás: házikert, nyers fogyasztás, téli tárolás

Ajánlott termőtáj: agyagos, meszes, nyirkos talaj

Növényvédelem: rendkívül edzett

Vásárolja meg most kedvező áron Masánszki alma - Konténeres termékünket és válogasson további gyönyörű növényeink és kiegészítőink közül és máris élvezheti a természet szépségét és a kertészkezdés örömét!

Nincs raktáron
15 990 Ft
Érdeklődjön
vagy
Ingyen szállítás

Rendeljen ingyen szállítással 25.000 forinttól

Több, mint 300 féle gyümölcsfa

Több, mint 300 fajta gyümölcsfából válogathat

Szakértői ügyfélszolgálat

Kérje szakértőnk segítségét a +36-20/407-3213 számon

Őseink hagyatéka

Ősi magyar gyümölcsfákat termesztünk

Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Masánszki alma - Konténeres leírása

Faj: Malus domestica


Származása: E jeles alma, melyet Diel Némethon büszkeségének nevez, hihetőleg Szászországból, Meissen városa melletti Borsdorf nevü faluból veszi eredetét. Leroy szerint ezelőtt több, mint 300 évvel már igy vélekedett eredetéről Valerius Cordus is H i s t ó r i a s t i r p i u m czimli munkájában. A Masánczki alma Németország nagy ré­szében s a német gyümölcsészeti irodalomban is „ E d e l b o r s d o r f e r " (r= Nemes borsdorfi) név alatt - hazánkban és az osztrák tartományokban pedig, valamint Bajorhonban is, átalában „Masánczki " név alatt ismeretes. Világszerte el van terjedve, noha nem oly mértékben, mint megérdemelné. A jelennek élö s az utódokkal mit sem törődő embe­rek önzése vet leginkább gátat nagyobbmérvü elterjedésének. A faiskola tulajdonosok kevés mennyiségben szaporítják, mert több időbe kerül csemetéinek fölnevelése, mintmás bujábban növő fajoké - a gyümölcsöst vagy kertet alapítók nem ültetik - mert későn, 10-15-dik évében szokott csak termőre fordulni s igy rögtön nem vehetik hasznát oly mérvben, mint más korán termő fajoknak. A ki azonban önzetlen lelkével unokái jöven­dőjére is szeret gondolni, ha figyelembe veszi, hogy a Masánczki alma fája 200 évig is elél s 40-dik évétől kezdve folyvást gazdagon terem -  bizonyára ültetni, szaporitni s megérdemlett pártfogásban fogja azt részesitni, kivált azon esetben, ha a Masánczki alma fájának kedvező agyagos talajjal rendelkezhetik. Bezzeg a csehek és tirolok hasz­nát veszik most, hogy apáik nem voltak önzők s hegyes-völgyes hazájukat Masánczki almafával árasztották el! hány száz meg ezer forintot zsebelnek el Masánczki almájokért csak Magyarországból is évenkint ?! Ezen elvitt száz meg ezer forintokban apáink önzé­sét vagy tudatlanságát fizettetik meg most velünk. Ültessünk minél több Masánczki almafát s ne engedjük, hogy unokáinkat is megfizettessék a mi önzésünkért.

Érésideje: Nov. dec. eláll tavaszig is, de ízében annál inkább vészit minél tovább tartjuk.

Minősége: Minden tekintetben I. rendű.

Nagyságra: Kicsiny vagy középnagy.

Alakja: Változó - majd tompa kúpos, majd két végén belapitott gömbalaku, szép és többnyire szabályos termetű. Vastagságának legnagyobb átmérője a szár és kehely közt többnyire középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően de kelyhes vége felé mégis többnyire mindig összehúzódva boltozódik. S z á r a rövid vagy közép­ hosszú, vékony vagy középvastag - szép tölcséralaku, többnyire érdes rozsdával bevontfalu, mély üregbe helyezett. K e l y h e nyilt - rövid osztványokkal ellátott - többnyire szabályosan kikanyarított, simafalu, sekélyke üregben ülő.

Színe: Bőre finom, sima, fénylő, elejénte zöldes fehér, értével aranysárga - napos oldalán ragyogó pirossal mosott, de árnyékban nőtt példányai többnyire nélkülöznek minden pirosságot. Pontozata ritkás, de szembetűnő - a piros szinben aprócska és sárga, az alapszínben nagyobb és fahéjszinü. Egyes, fahéjszinü, finom rozsdafoltok gyakran láthatók fölületén, szármélyedése pedig többnyire érdes rozsdával van bemázolva. Ritka gyümölcs, melyen egy, néha több, kiemelkedő, sárgásszürke szemölcs vagy bibircs is ne találkoznék.

Ízlelése: Húsa fehér vagy sárgásfehér, finom, tömött, roppanó - leve elegendő czukros, finoman borizü, sajátszerüen kellemes fűszeres zamatu - melegebb tájakon azon­ban, valamint a későig tartott gyümölcsöknél, alig lehet benne a savanynak nyomát is észlelni. Magháza zárttengelyü - fiókjaiban számos ép magot rejtő. Kehelycsöve tágas, de alig mélyed a gyümölcsbe.

Fája: Fiatal korában lassú növésű, de rendkívül edzett természetű - később azon­ban nagy, tartós életű, terebélyes fává képes növekedni. Termőre csak későn fordul, de aztán rendkivűli termékenységével kárpótol várakozásunkért. Szabálytalanul álló ágaival, melyek vékony gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól be vannak ruházva, sűrű ugyan de mégis szellős koronát alkot. Vadonczra vagy későn hajtó almafajok koronaágaira ojtva, leginkább szálasfának alkalmas - de doucinra vagy paradicsom alanyra ojtva, bo­kor alakban is nevelhető s ez utóbbi alanyokon korábban is termőre szokott fordulni. A nyesésnek nem barátja - agyagos, meszes s kellő nyirkossággal biró talajban, különösen pedig hegyes vidékeken díszlik legvígabban s terem legízletesebb gyümölcsöket. Későn hajt ki tavaszszal és későn is virágzik. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán.

Vesszei: Elég számosak, hosszak, karcsúak, fölállók vagy nyílt szögekben elállók - könyökösek - gyenge korukban ritkásan molyhosak - értebb korukban ezüst hártyásak vagy csaknem egészen csupaszak, fényes barnás vörösek, levélhullás után vöröses barnák vagy zöldes barnák - apró, fehéres, kerek pontokkal elég sűrün, de kevéssé szembetűnőleg pontozottak - rövid levélközüek.

Rügyei: Kicsinyek, gömbölydedek, molyhosak, fához lapulók - elég kiálló, bordátlan ülőlapra helyezkedök.

Virágrügyei: Kicsinyek vagy középnagyok, gömbölydedek vagy zömök kúposak, tompahegüek, sűrü fehér molyhos pikkelyekkel borítvák.

Levelei: Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag és keményszövetüek - merevek, tojásdadok vagy kerülékesek, rövidke, félrecsavarodó, éles hegyben végződök - laposak, gyakran megfor-dítva azaz lefelé öblösek - kissé íveltek - felső lapjukon babosak, de azért elég simák, csupaszak, fényesek, világos-zöldek - alsó lapjukon kissé molyhosak - szélei­ken apró, tompa fogakkal ritkásan és szabálytalanul fürészeltek. Levélnyelök rövid, vastag, merev, csaknem vizirányosan el- vagy rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, áridomuak vagy keskeny-lándzsásak - elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kisebbek, mint a vesszőkön levők - kerülékesek - merev és majd kissé hosszas, majd rövidnyelüek.

Hasonnevei: Nemes téli borsdorfi - Reinette batarde - Blanche de Leipzig - Reinette d' AHemagne - Reinette de Misnie stb.

Leírói: D i e 1, Kemobstsorten, II. 80. L u c a s, Jlliistr. Handh. der Ohstk. I. 303. és Auswáhl werthv- Ohstsorten, I. 76. Bi vort. Annál, de pomol. VIII. 71. L e r o y, Dict. de pomol. III. 150. Dr. E n t z F e r e n c z, (honi nyelvünkön) Kertészeti füzetek, V. 13. és sokan mások a világ müveit népei nyelvén.

Észrevétel: Hogy mennyire válik be a Masánczki alma alföldi viszonyaink közé? E kérdésre még most nem felelhetek. A sík alföldi kertekben, a hol csak megfordultam, egyetlenegy idősebb Masánczki almafát sem láttam még. Nálam még csak három ízben termett s többnyire a gyümölcstermésre kedvezőtlen időjárású években. Hazánk hegyes vidékein több helyt akad már egy-egy Masánczki fa s termékenységét s gyümölcsei finomságát mindenütt dicsérik. Éjszaknyugati és Éjszaki-Magyarország s aztán Erdély kertészei és gyümölcsöseiben megérdemlené, hogy minél nagyobb mértékben elszaporitsuk.

(idézet a Régi Magyar Gyümölcsök honlapjáról)

Masánszki alma - Konténeres adatai
Termékenyülés
Önmeddő
Érési időszak
Őszi/Téli
Termés
Kicsi
Eredet
Régi fajta
Mérete
Normál konténeres
Ültetési hely
Bárhol ültethető
Gyümölcs színe
Piros
Termés állaga
Középkemény
Cikkszám
sku-17386
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Hasonló termékek